Rezervācija “VDK kabinets”

Lūdzu veiciet rezervāciju ar kalendāra formu. Rezervāciju lūdzam veikt ne vēlāk kā 6h pirms spēles vai pārliecināties par spēles pieejamību, zvanot pa tālruni 20550005.

Mēs pieņemam bankas pārskaitījumus, VISA, Mastercard un American Express kartes

Please make reservation via our booking calendar. Please book game not later than 6h before game, or please contact us on phone +37120550005 for confirmation of game availability.

We accept wire transfers, VISA, Mastercard and American Express for payments